Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Emigrant to dobry człowiek, tylko fakty o emigrantach w UK

No i wyszło szydło z (emigranckiego) worka
Wg najnowszych doniesień statystyk, emigranci są zdecydowanie płatnikami netto ceny unijnej demokracji. Statystyki co prawda mówią o tym już od co najmniej czterech lat, ale o emigrantach wciąż się mówi, że obciążają np. brytyjską gospodarkę, zabierając rodowitym miejsca pracy i świadczenia socjalne, nie wspominając już o mieszkaniach komunalnych. Wg statystyk w latach 2008/2009 emigranci krajów A8 wpłacili do budżetu Państwa o 37% podatków niż otrzymali jakichkolwiek świadczeń z budżetu państwa. W roku 2011 wciąż dochód z podatków przekraczał 34%, w stosunku do pobieranych świadczeń. W tym samym czasie emigranci spoza UE, nadpłacili jedynie 2% do budżetu państwa, a rodowici Brytyjczycy jedynie 11% więcej niż odebrali z budżetu w benefitach. Przeciętny Polak emigrant to zdrowy, 25 letni człowiek, w sile wieku, zdolny do ciężkiej pracy, a nie staruszek na emeryturze. Wg raportu DWP jedynie 6390 Polaków w 2012 roku starało się o zasiłek dla bezrobotnych, 4390 pobierało zasiłki dla niezdolnych do pracy i jedynie 800 osób zasiłki dla samotnych rodziców. Wiecej szczegółów przeczytasz i usłyszysz pod poniższymi linkami:

BBC%20Wywiad.jpg

www.bbc.co.uk/news/
uk-24813467


logo%20transparent%20kwadrat.png
www.lejdizmagazine.com/2013/11/emigrant-to-dobry-czowiek-tylko-fakty.html


wróć