Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Wyniki wyborów do Rady Wykonawczej


5 listopada o 17.00 zakończyły się wybory do Rady Wykonawczej.

Kilka godzin później w TAO Magda Kozak – członkini Rady w kadencji 2008/09 – odczytała zebranym wyniki głosowania.

Rada Wykonawcza PPL to grupa wolontariuszy, którzy koordynują działalność PPL, doglądając strony internetowej, finansów i udzielając wparcia projektom PPL. Założeniem statutu jest, że Rada wspiera członków i członkinie, koordynując pracę organizacji w zakresie komunikacji czy logistyki. Członkowie Rady PPL – jak i pozostali aktywiści – są wolontariuszami.

104 członków i członkinie PPL oddało głosy – stanowi to 26% uprawnionych do głosowania. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Rada wkrótce spotka się, aby podzielić się zakresem obowiązków. Obejmują one obszary takie jak: koordynowanie projektów, komunikacja, finanse, platforma IT, rozwój organizacji, HR i inne czynnosći związane z funkcjonowaniem PPL.

Dziękujemy wszystkim za oddanie głosu.

Rada.jpg
Foto: 'Jednoosobowa komisja wyborcza' Magda Kozak odczytala wyniki zebranym w TAO. Po prawej: Adam Komarnicki, który otrzymał najwięcej głosów i zostaje przewodniczącym Rady Wykonawczej
[zdjęcie dzięki uprzejmości Justy Milińskiej]

wróć