Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Sprawozdanie z kadencji Rady Wykonawczej 2009/2010


W październiku 2009 roku członkowie i członkinie PPL wybrali na roczną kadencję następujących członków i członkinie Rady:

• Adam Komarnicki – zostal wybrany Przewodniczącym
• Michał Nowak – wice-przewodniczący, objął funkcję dyrektora finansów
• Anna Jurek – członkini Rady, przewodnicząca Klubu Inicjatyw Społecznych
• Natalia Salamon – objęła fukcję dyrektorki ds. komunikacji
• Łukasz Rzeczkowski – przejął opiekę nad projektami

Oprócz tego w działalność PPL zaangażowali się aktywiści i aktywistki, którzy poświęcili swój czas i umiejetności, umożliwiając organizacji prężny rozwój. Są to: Karol Ciszak, Piotr Zagórowski, Agnieszka Banaszak, Roman Hałat, Bożena Botul, Ewa Pieszczyk, Magda Kozak, Monika Bone, Joasia Król, Luiza Bugajna, Łukasz Michalak, Michał Krajewski, Stanisław Woźny, Katarzyna Studnicka, Barbara Zarzecka, Tomasz Kulbowski i Hubert Petka.

Zbliża się koniec kadencji i Rada przygotowała sprawozdanie ze swojej działalności, które znajduje się poniżej. Dokument składa się z trzech części: podsumowanie, sprawozdanie z wydarzeń i bilans finansowy.

Sprawozdanie z kadencji Rady Wykonawczej 2009/2010

W razie pytań prosimy o kontakt . Więcej o nadchodzących wyborach na kadencjię 2010/11 w Aktualnościach.

wróć