Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Grupa polityczna PPL w brytyjskim Parlamencie


Londyn, 7 luty 2013

Grupa polityczna PPL w brytyjskim Parlamencie

Grupa młodych Polaków w Wielkiej Brytanii postanowiła aktywnie włączyć się w demokratyczne struktury państwa i wkrótce ruszy z programem kampanii informacyjnych i wydarzeń, których celem będzie podniesienie rangi polskiej emigracji w Zjednoczonym Królestwie. Grupa Polityczna, której liderem jest Piotr Leśniak, będąca częścią organizacji Polish Professionals in London (PPL), już rozpoczęła współpracę z brytyjskim parlamentarzystą Danielem Kawczynski MP, który objął nieformalny patronat nad inicjatywą.

Grupa%20Polityczna%20z%20MP%20Danielem%20Kawczy%C5%84skim.JPG U%C5%9Bcick%20MP%20ze%20mn%C4%85.JPG Piotr%20Le%C5%9Bniak.JPG
Zdj.1 Członkowie Grupy Politycznej PPL z MP Danielem Kawczyńskim
Zdj.2 Przewodniczący PPL Łukasz Filim z MP polskiego pochodzenia Danielem Kawczyńskim z Partii Konserwatywnej
Zdj.3 Lider Grupy Politycznej PPL Piotr Leśniak
Zdjęcia wykonał Michał Zemanek


Grupa powstała jeszcze przed ogłoszeniem wyników spisu powszechnego, który wykazał, że język polski jest drugim najpopularniejszym na Wyspach Brytyjskich (po angielskim). Rezultaty spisu, ogłoszone 30 stycznia, zawierały informację, że około 546,000 osób w Zjednoczonym Królestwie mówi po polsku.

Podczas pierwszego oficjalnego spotkania z parlamentarzystą, które odbyło się 7 lutego w Londynie, Grupa Polityczna PPL uzgodniła dwa strategiczne cele dla organizacji: działania mające na celu lepszą integrację polskiej emigracji ze społeczeństwem brytyjskim oraz poprawę wizerunku Polaka w Zjednoczonym Królestwie. W ramach tych założeń, Grupa Polityczna przeprowadzi kampanię informacyjną zachęcającą rodaków w Wielkiej Brytanii do głosowania w wyborach i do aktywniejszego włączania się w procesy demokratyczne państwa. W czasie dyskusji uczestnicy zacytowali wyniki badań, które wskazują, że Polacy niechętnie głosują i nie korzystają z przysługujących im w tym zakresie praw.

Grupa Polityczna będzie także organizować spotkania z kluczowymi przedstawicielami władzy i biznesu, które odbywać się będą w budynkach the Houses of Parliament, brytyjskiego parlamentu. W ramach tych spotkań Grupa chce podkreślać pozytywny wpływ Polaków na gospodarkę i kulturę Zjednoczonego Królestwa. Pierwsze spotkanie z brytyjskimi posłami i biznesmenami, przy tradycyjnej wódce i zakąsce, planowane jest na kwiecień.

Polish Professionals in London to organizacja zrzeszającą Polakow i Polki, którzy pracują w Londynie i okolicach. Wśród członków PPL znajdują się zarówno pracownicy obszaru finansów, prawa czy mediów, jak i samozatrudnieni eksperci, pracownicy sektora rządowego czy właściciele własnych firm. PPL, oprócz organizowania regularnych spotkań, szkoleń i warsztatów dla członków oraz działalności charytatywnej, angażuje się także w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i współpracę z przedstawicielami organów demokratycznych. Wszyscy działacze PPL są wolontariuszami, którzy tę działalnośc prowadzą obok swojej pełnoetatowej pracy zawodowej.
Poseł Daniel Kawczynski, który urodził się w Warszawie i wyemigrował w dzieciństwie do Wielkiej Brytanii, zasiada w House of Commons z ramienia The Conservative Party.

Łukasz Filim, Przewodniczący Rady Wykonawczej PPL, skomentował: „Cieszymy się, że nasze perwsze spotkanie z Danielem było owocne i mamy już plan na nasze pierwsze wydarzenie, którym będzie prezentacja danych o naszej emigracji w brytyjskim Parlamencie. Mamy nadzieję, że liczby wskazujące na pozytywny skutek naszego przybycia dla gospodarki przemówią same za siebie i przysłużą się do polepszenia naszego wizerunku wśród przedstawicieli władzy, w prasie, a przez te źródła także w szerszym społeczeństwie.”
Polacy nie mieli w ostatnich miesiącach dobrej prasy. W styczniu tygodnik ‘The Sun’ opublikował artykuł ‘Polish city that’s moved to Britain’ o wyludniającej się Łodzi, której mieszkańcy jakoby grupowo przeprowadzają się do Anglii. W lutym publicysta ‘The Times’ opublikował blog ‘Today I Am Make First Column in Polski’, w którym nabijał się z umiejętności językowych polskich emigrantów i ‘polskiej tradycji palenia Żydów’. Publikacja spotkała się z protestem ze strony Ambasady RP i organizacji polonijnych, w tym Polish Professionals in London.


• O Polish Professionals in London
Polish Professionals in London (rok założenia: 2006) skupia młodych profesjonalistów w Wielkiej Brytanii, wspierając aktywnie rozwój ich karier zawodowych. Zainicjowane jako stowarzyszenie umożliwiające rodakom wzajemne kontakty biznesowe i towarzyskie, PPL regularnie angażuje się w działalność dotycząca spraw Polaków na obczyźnie. Organizacja prowadzi szereg programów i szkoleń, pomagając członkom w rowoju zawodowym i wspierając integrację z lokalnym środowiskiem biznesu i polityki. PPL prowadzi i wspiera także działania charytatywne i programy promujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Więcej informacji: www.polishprofessionals.org.uk/
Polish Professionals in London jest organizacją apolityczną i nie wspiera żadnego politycznego ugrupowania.

wróć