Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Rozpoczęcie rekrutacji do Kuźni Lidera


Polish Proessionals in London ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do programu 'Kuźnia Lidera', organizowanego przy wsparciu i współpracy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie.

Kuźnia Lidera to trzydniowe warsztaty umiejętności liderskich. Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, a także przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych. Warsztaty przeznaczone są dla czlonków i członkiń organizacji Polish Professionals in London, pracujących w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy, którzy chcą podnosić swoje kompetencje przywódcze, a także pogłębiać znajomość siebie, tak aby jak najlepiej przygotować się do pełnienia ról liderskich zarówno w swoim miejscu zatrudnienia jak i na rzecz Polski i polskich społeczności zagranicą. Program Kużni Lidera ma za zadanie takie osoby wzmacniać i inspirować do dalszego rozwoju i działania.

Warsztaty odbędą się w dniach 16, 17 i 30 listopada 2013r. w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK-u).

Szkolenie odbędzie się w językach polskim i angielskim.

Szczegóły: ściągnij program warsztatów.
Aplikacja: ściągnij i uzupełnij aplikację (zgłoszenia do 28 października do końca dnia).


Plakat.jpg
wróć