Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Wybory Rady Wykonawczej PPL: kadencja 2014/2015


Drogie członkinie i drodzy członkowie PPL,

Zgodnie ze statutem organizacji, wszyscy członkowie i członkinie PPL wybierają skład Rady Wykonawczej na roczną kadencję. Obecna kadencja Rady Wykonawczej upływa pod koniec października. Kandydatami do Rady Wykonawczej mogą być jedynie obecni członkowie i członkinie PPL, którzy mają status Partnera/ Partnerki. Jest on przyznawany tym aktywistom i aktywistkom, którzy przyczynili się do rozwoju organizacji i działają w niej co najmniej pół roku.

Osoby, które spełniają te kryteria i zgłosiły chęć kandydowania w wyborach to:

Małgorzata Skibińska
Łukasz Filim
Agata Dmoch
Arkadiusz Stencel
Agata BińkowskaRada Wykonawcza jest organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie organizacji w zgodzie ze statutem oraz podejmowanie decyzji dotyczących codziennej działalności PPL. Jednak nie trzeba być członkiem lub członkinią Rady, żeby działać aktywnie i wpływać na rozwój PPL. Nasza organizacja jest platformą umożliwiającą rozwijanie zainteresowań związanych z pracą oraz nie tylko. Jesteśmy bardzo otwarci na nowe pomysły oraz osoby chcące się zaangażować.


Wszelkie pytania związane z wyborami prosimy kierować do Komisji Wyborczej na adres . Nad prawidłowym przebiegiem wyborów będzie czuwać Jacek Popek, Krzysztof Polonka i Piotr Passowicz.


Pozdrawiamy serdecznie,
Rada Wykonawcza
Polish Professionals in London

Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni członkowie i członkinie PPL. Jeśli otrzymałaś/ eś informację, że Twoj abonament wkrótce wygaśnie a chciał(a)byś przedłuzyć członkostwo na kolejny rok, zaloguj się do swojego profilu na stronie (można skorzystać z opcji "Odzyskaj dostęp", jeśli nie pamiętasz hasła) i wejdź do zakładki Abonament PPL. Konto PayPalowe nie jest wymagane, można zapłacić kartą kredytową. Koszt rocznego członkostwa to 20 funtów.Lukasz Filim

O mnie

L%20Filim.jpgUrodzony w Słupsku, wychowany w Ustce. Mieszkam w Londynie od 2004 roku, pracuję jako Assistant Manager w oddziale bankuBarclays w „The City of London”. Z wykształcenia magister Finansów i Bankowości na Akademii Finansów w Warszawie. Jestem członkiem Polish Professional in London od 2008 roku. W 2011 roku wybrano mnie Wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej PPL, a przez ostatnie dwa lata wybierano mnie Przewodniczącym naszej organizacji. Pomagałem we współtworzeniu, a teraz aktywnie wspieram rozwój Grup Projektowych: Dziennikarskiej, Politycznej, Biznesowej i Przygodowej. Byłem pomysłodawcą i współorganizatorem 4 zabaw charytatywnych i przebieranych jednocześnie. Za swoją działalność społeczną odebrałem z rąk Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi. Jestem też członkiem Prezydium Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz członkiem Rady Ekonomiczno-Administracyjnej polskiego Ośrodka Społecznego Croydon-Crystal Palace. Przyczyniłem się do utrzymania dobrych relacji oraz ich rozwoju z Ambasadą RP i Konsulatem RP w Londynie, Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wlk. Brytanii, Polish Psychology Association, PYP Toastmaster, czy Polish City Club.
Pracując jako manager i jako doradca finansowy mam możliwość poznawać i lepiej rozumieć przez pryzmat finansowy i życiowy sytuacje wielu naszych rodaków, imigrantów z całego świata oraz Brytyjczyków. Częste rozmowy z ludźmi, doradztwo, dzielenie się obustronnym doświadczeniem, a także codzienne życie i praca w UK nauczyły mnie skutecznej współpracy i umiejętności wspierania drugiego człowieka. Doświadczenia te pomagają mi przełożyć tę wiedzę dla dobra większej grupy ludzi.
Lubię ludzi i rozmowy z nimi. Chętnie czytam książki, podróżuję, cenię sobie zarówno aktywną formę wypoczynku jak i jej spokojną wersję. Regularnie i z pewnymi sukcesami gram w piłkę nożną, jeżdżę na nartach, pływam, nie unikając innych sportów. Interesują mnie sprawy Wielkiej Brytanii i Polski, historia tych krajów, a jednocześnie Europy i świata. Dużo radości sprawia mi rozwój osobowy i duchowy.

Mój program

PPL reprezentuje młodych, wykształconych i zaradną Polaków na Wyspach Brytyjskich, dlatego dalej chciałbym wspierać i inicjować projekty, dzięki którym możemy się rozwijać zawodowo i personalnie. Chciałbym dalej wspierać działania zmierzające do poprawy wizerunku Polaków w UK i sprzyjać wzajemnej integracji z tutejszą społecznością poprzez aktywność między innymi w Grupie Politycznej i Biznesowej. Chcę dobrze i godnie reprezentować PPL na zewnątrz.

Będę kontynuatorem wizji poprzednich Rad Wykonawczych PPL, w której nasza organizacja jest otwartym i gościnnym miejscem dla młodych polskich profesjonalistów oraz osób aspirujących by takimi zostać. Planuję wspierać działania naszych członków, poszerzające ich zainteresowania zawodowe, polityczne, kulturalne i społeczne oraz zachęcać ich do aktywnego uczestnictwa w projektach organizacji, aby przyczyniły się do dalszego szeroko rozumianego rozwoju osobowego i zawodowego.


Otwarcie na inne środowiska polonijne i międzynarodowe
Będę utrzymywać i poszerzać dobre relacje i kontakty z podobnymi nam organizacjami w UK i na całym świecie. Mówiąc to, mam na myśli „networking” oraz inicjowanie i uczestnictwo we wspólnych projektach.

Obecne i nowe projekty
Będę wspierać cykl warsztatów prowadzonych przez członków dla członków, które są dobrze realizowanym pomysłem rad PPL z poprzednich lat. Grupa Biznesowa, Polityczna, grupa pasjonatów fotografii F-stop, grupa Dziennikarska, Przygodowa, to tylko kilka z sukcesów, którymi warto się opiekować i pomagać w dalszym rozwoju. Chętnie wesprę kolejne inicjatywy tego typu. Chciałbym, aby PPL był aktywny w zasłużonym dla polskiej emigracji Ognisku Polskim oraz POSK poprzez organizowanie tam naszych wydarzeń. Chciałbym też, abyśmy, co najmniej raz w roku mogli się wspólnie pobawić i potańczyć. Chciałbym też przyczynić się do dokończenia prac nad nową stroną internetową PPL oraz bardziej nowoczesnym i dopasowanym do zmieniających się warunków statutem organizacji.

PPL na zewnątrz
Chciałbym dalej dobrze reprezentować i kształtować obraz PPL jako organizacji, w której mile widziana jest wartościowa osoba, szczególnie ta z dobrym pomysłem, czasem, dobrą wolą i energią. Tych, którzy chcieliby spożytkować swoje siły dla innych, zgodnie ze statutem organizacji będę zachęcał do współpracy. Wykorzystując nasz potencjał intelektualny, zawodowy i osobowy powinniśmy umacniać pozycję organizacji we własnych i obcych oczach oraz czuć, że warto w niej działać i odnosić wspólne sukcesy.

Arkadiusz Stencel

O mnie

Arek%20Stencel.jpgJestem Polakiem i jestem z tego dumny. Mieszkam w UK od 2006 roku. Członkiem PPL jestem od ponad 2lat i w obecnej kadencji pełnięfunkcje członka rady wykonawczej. Z wyksztalcenia jestem certyfikowanym menadżerem, który uzyskałem od Institute of Leadership and Management.
Podczas mojego członkostwa w organizacji czynnie udzielałem się w Grupie Politycznej, której jestem członkiem od samego początku. W obecnej radzie jestem odpowiedzialny za kontakty biznesowe i współtworzenie grupy biznesowej w strukturach PPL-u.

Prywatnie uwielbiam się rozwijać intelektualnie i zawodowo, ale również duchowo. Jestem optymista i wierze, ze zwykła dobroć zawsze zwycięży. Uwielbiam pomagać innym i chętnie to pomoc niosę, albowiem sprawia mi to ogromna satysfakcję. Ponadto wierze, aby dostać trzeba również dać coś od siebie. W sferze zawodowej jestem właścicielem firmy consultingowej oraz firmy zajmującej się obrotem metalami i walutą.

Program

Zamierzam kandydować ponownie albowiem uważam, iż udało się naszej organizacji zbudować stabilność oraz renomę poprzez ciągłość ciekawych wydarzeń, kreowanie inicjatyw społecznych oraz współpracę z innymi organizacjami polonijnymi jak i przedstawicielami rządu brytyjskiego.
Stawiam na rozwój osobisty Polaków w UK. Chciałbym, aby PPL była organizacją dalej wspierającą Polaków w swoich ambicjach zawodowych, również poprzez wspieranie własnego biznesu w UK. Uważam ponadto, iż mamy ogromny wkład w tutejszą gospodarkę i nasze interesy powinny być lepiej reprezentowane.

1. Rozwój zawodowy
Będę kreował i wspierał działania prowadzące do realizacji ambicji zawodowych członków poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiedzialnymi organizacjami i kreował łatwiejszy dostęp do kursów dokształcających w tym również doradztwa personalnego.

2. Rozwój polskiej przedsiębiorczości
Uważam, iż my Polacy mamy bardzo duży potencjał, a poprzez ciężką pracę w połączeniu z pasją i kreatywnością jesteśmy w stanie przełożyć to na trwały sukces w Wielkiej Brytanii. Będę dalej czynnie współorganizował Grupę Biznesową. Dołożę wszelkich starań, aby dobra inicjatywa biznesowa członków PPL była wspierana informacyjnie i networkingowo. Podczas brytyjskich targów żywnościowych IFE zostałem poproszony przez Ambasadę Polską w Londynie i czynnie pomagałem polskim przedsiębiorstwom w nawiązaniu kontaktów z odbiorcami w UK.

3. Aktywna działalność z brytyjskimi politykami na rzecz społeczności polskiej
Jako znaczący płatnik podatków do budżetu UK chciałbym, aby nasze interesy społeczne były godnie reprezentowane. Będę nadal czynnie się udzielał w budowaniu relacji z brytyjskimi politykami w celu budowy lepszego wizerunku Polaków oraz szukał możliwości wsparcia i wykorzystanie potencjału polskiej społeczności.

4. Współpraca z innymi organizacjami
Uważam, iż powinniśmy nawiązywać kontakty z innymi organizacjami w celu lepszej integracji w tak zróżnicowanym społeczeństwie Wielkiej Brytanii. Będzie to sprzyjać wymianie doświadczeń na różnych płaszczyznach oraz polepszeniu wizerunku Polaków w UK.

5. Strona po angielsku
Mając na uwadze rozwój organizacji, dążenie do reprezentowania Polskich interesów w UK oraz szersze otwarcie na społeczeństwo Wielkiej Brytanii będę dalej dążył, aby informacje o nas przetłumaczyć na język angielski.


Małgorzata Skibińska


PrzeszłośćGosia%20photo4x6.jpg
kwiecień 1989 r., Trójmiasto
Jako osiemnastolatka, aktywna harcerka i instruktorka byłam delegatem na I założycielskim Zjeździe ZHR.
1996 r., Gdynia
Jako dwudziestopięciolatka działałam w grupie inicjującej pierwsze w historii mojego miasta wybory samorządowe do Rady Dzielnicy. Mieszkańcy powierzyli mi w tych wyborach mandat radnej pierwszej kadencji.
2000 r., Warszawa
Ukończyłam stosunki międzynarodowe i studia podyplomowe z historii. Przez ponad 8 lat pracowałam jako dziennikarz, opisując m.in. proces integracji Marynarki Wojennej RP ze strukturami NATO. Za swoją pracę, mając 29 lat, zostałam odznaczona przez Ministra Obrony Narodowej Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
2006 r., Londyn
Dotarłam tu powodowana rewolucyjną chęcią zmiany i pragnieniem przygody. Ta przygoda trwa w najlepsze do dziś - także dzięki Wam!

Teraźniejszość

Od czterech lat prowadzę własną firmę skupiając się na wyrównywaniu szans edukacyjnych polskojęzycznych dzieci. Fotografuję, prowadzę grupę dziennikarsko-medialną i magazyn PPLink – tak ciepło przyjmowany przez Was. W PPL działam już czwarty rok.
Dbam o marketing i PR w jedynym polskojęzycznym klubie mówców Toastmasters International w Londynie.
Jestem zapraszana do udziału w wielu polonijnych projektach; wspieram je swoim doświadczeniem dziennikarskim i organizacyjnym.
To, co szczególnie lubię w mojej działalności w PPL, to praca z wyjątkowymi ludźmi i możliwość realizowania z nimi wartościowych inicjatyw.

Przyszłość - mój program w PPL

PPL będzie miejscem spotkań i rozmów Polaków na ważne tematy.
Będziemy jeszcze częściej spotykać się towarzysko, biznesowo, hobbystycznie - również na dyskusjach o sprawach ważnych i ciekawych społecznie, o filozofii, o kulturze, o najnowszych trendach społecznych. Nie zabraknie poważnych debat, nie zabraknie i dobrej zabawy. Bez niej nie byłoby Meduzy!
Zadbam o jeszcze lepszy przepływ informacji o naszych działaniach.
Twitter, Facebook i strona internetowa będą spójnie i na bieżąco wysyłać w świat aktualne komunikaty. Nasz PPLink wyjdzie poza papierową formę i trafi pod komputerowe strzechy. Media polonijne (i nie tylko) będę zachęcała do szerszego informowania o tym, co robimy w PPL.
Będziemy dumni z PPL!
Będę zachęcała Was do tego, by mówić innym o naszym stowarzyszeniu, by zapraszać do nas Waszych przyjaciół i partnerów biznesowych. Wspólnie będziemy brać udział w organizowanych przedsięwzięciach. Marka PPL będzie coraz szerzej rozpoznawalna, nie tylko wśród Polonii, kojarząc się z fachowym przygotowaniem, sprawną organizacją, zaufaniem i profesjonalizmem. Nasi członkowie będą dumnymi ambasadorami tej marki.Agata Dmoch

O mnie

PPL.jpg

Pochodzę z Wrocławia. W UK jestem od 2004 roku. Mieszkam w Sutton Coldfield (West Midlands), ale pracuję w Londynie.
Ukończyłam wydział prawa na University of Westminster, studia podyplomowe na University of Law, Etykę na Harvard University, a obecnie kończę Executive MBA na Aston Business School (specjalizacja: strategia). W 2011, po ukończeniu aplikacji, zostałam przyjęta do Law Society jako Solicitor of Senior Courts of England and Wales.

Większość mojego doświadczenia związana jest z biznesem. W UK pracuję jako prawnik specjalizując się w prawie gospodarczym i handlowym. W Polsce jestem udziałowcem klinik medycyny estetycznej i laseroterapii, gdzie doradzam z kwestiach strategicznych. Jestem również współzałożycielem i prezesem Midlands Polish Business Club - grupy networkingowej, której celem jest promocja polsko-brytyjskich inicjatyw oraz relacji biznesowych.

Czynnie wykorzystuję swoje kontakty w Polsce oraz w UK do promocji działalności młodej Polonii. W tym celu uczestniczę w spotkaniach networkingowych w Polsce oraz w UK oraz wypowiadam się w prasie i telewizji.

Choć nie wierzę w to, że cokolwiek należy się ludziom za darmo, jednocześnie żywię głębokie przekonanie, że silniejsi mają moralny obowiązek pomocy słabszym. Dlatego dużo swojego czasu poświęcam na pracę pro bono pomagając naszym rodakom oraz polskim organizacjom non-profit w UK.

W 2011 roku otrzymałam tytuł "Aston 100", przyznawany 100 najlepszym studentom na Aston University za poza programowe osiągnięcia. W 2012 roku zostałam nominowana do prestiżowych nagród Law Society w dwóch kategoriach: Międzynarodowy Prawnik Roku oraz Pro Bono Prawnik Roku. W 2013 roku otrzymałam Honorową Nagrodę Człowieka Roku z rąk Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii za działalność charytatywną na rzecz rodaków w Wielkiej Brytanii oraz promocję współpracy polsko-brytyjskiej.

Mój wolny czas wypełniają naukowe dociekania związane z astronomią, czarnymi dziurami, równoległymi światami, ciemną materią oraz misjami szukającymi życia w naszym układzie słonecznym i poza nim. Ta pasja zaprowadziła mnie do NASA w Kennedy Space Center, gdzie 21 sierpnia 2011 r. widziałam ostatnie lądowanie promu kosmicznego, a właściwie słyszałam ‘sonic booms’ kiedy Atlantis wchodził w atmosferę nad ranem w zupełnej ciemności.

Pomimo, iż całe swoje dorosłe życie spędziłam w UK oraz, że czuję się częścią tego kraju - pytana o swoją narodowość zawsze odpowiadam: „100% Polish”.


Mój program

Nawet najwięksi sceptycy wśród nas muszą przyznać, że nasz kraj zrobił ogromne postępy od 1989 roku. „Polska jest jednym z największych sukcesów postkomunistycznej Europy” – jak powiedział Prezydent Obama podczas obchodów 25lecia wolności w Polsce w tym roku. Jako jeden z największych i ciągle rozwijających się krajów europejskich Polska ma i będzie mieć znaczenie w nakreślaniu kierunku Europy, co potwierdzają ostatnie nominacje Donalda Tuska, Elżbiety Bieńkowskiej czy choćby Daniela Kawczyńskiego.

Jestem zdania, iż Polonia ma znaczącą rolę do odegrania w powyższym procesie. Dawniej zadaniem Polonii była walka o niepodległość Polski. Dzisiaj nasza rola polega na współpracy z organami rządowymi zarówno w Polsce jak i w UK; ustalaniu i przedstawianiu wspólnego stanowiska w sprawach, które nas dotyczą; wspomaganiu integracji oraz pomocy Polakom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji; promocji rozwoju stosunków gospodarczych, kulturowych oraz naukowych oraz dbaniu o dobre imię Polski i Polaków.

Powyższe stanowi podstawę mojego programu.

Formalizacja i profesjonalizacja
Z pomocą rady podejmę się przekształcenia formy prawnej PPLu oraz rejestracji z odpowiednimi organami. Pozwoli to uwiarygodnić naszą organizację w relacjach z partnerami zewnętrznymi. Ugruntowanie prawne oraz przejrzystość otworzą również dostęp do funduszy, co pozwoli na rozszerzenie działań oraz promocję organizacji.

Rozszerzanie działalności poza Londyn
Polacy to nie tylko Londyn. Zdecydowanie więcej Polaków mieszka poza, a nie w samym, Londynie. Z udziałem Grupy Biznesowej oraz Grupy Politycznej będę promować inicjatywy mające na celu rozszerzanie naszych działań poza granice Londynu. Ufam, że powyższe pozwoli nawiązywać kontakty z lokalnymi władzami, nowymi środowiskami biznesowymi, profesjonalnymi i studenckimi oraz umożliwi mobilizację Polonii w nowych rejonach, a także pomoc w miejscach, gdzie Polacy mają ograniczony dostęp do Ambasady czy Konsulatu.

Warto zauważyć, że mobilizacja lokalnej Polonii oraz współpraca z lokalnymi władzami są szczególnie ważne, ponieważ to lokalne władze decydują o tym jak wydawane są przyznawane im fundusze i to u nich można starać się o dofinansowania związane z np. działalnością polskich szkół sobotnich, festiwalami kulturowymi czy funduszami na nowe działalności gospodarcze.

Szerszy zasięg odróżni nas od innych organizacji polonijnych o podobnym profilu, które działają głównie lokalnie. Rozwój silnych oddziałów PPLu dowodzonych przez lokalnych polskich profesjonalistów przy współpracy z HQ w Londynie, wspólna krajowa strategia, możliwość skoordynowanego reagowania i nacisku w różnych rejonach kraju mają potencjał ustanowienia PPLu jako najsilniejszej i najbardziej wpływowej organizacji młodej Polonii w UK.

Reprezentacja PPLu
Oprócz zadań zarządczych, których podejmę się jako członek rady będę również reprezentować interesy PPLu jako prawnik, angażując się w inicjatywy mające na celu dbanie o dobre imię Polonii i reagując w sposób formalny jeżeli sytuacja będzie tego wymagać.

Uważam PPL za jedną z najprężniejszych i najlepiej prowadzonych organizacji młodej Polonii i będzie mi niezmiernie miło do Was dołączyć.

Agata Bińkowska

O mnie
Agata%20Binkowska.JPG

Dobre rzeczy powstają z pasji. To pasja każe nam działać, angażować swoje siły i czas. Moje pasje są dwie: marketing oraz d
ziałalnośćspołeczna. Ostatnie 12 lat poświęciłam na budowanie doświadczenia zawodowego, które zostało docenione branżowymi nagrodami oraz stanowiskiem dyrektora marketingu na region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski oraz SGH, a zdobytą w Polsce wiedzę rozwinęłam na University of Warwick w Wielkiej Brytanii.Jeszcze przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii byłam aktywna w młodzieżowych organizacjach politycznych.

Odkąd mieszkam w Londynie obserwuję wydarzenia polityczne i ekonomiczne oraz ich wpływ na Polską emigrację, stąd w naturalny sposób zaangażowałam się w pracę Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, któremu przewodniczyłam w latach 2007-2008. Już wtedy moją uwagę przykuła działalność PPL, którego dzisiaj jestem aktywnym członkiem. Interesuje mnie realny wpływ na sprawy społeczne. Tym bardziej ucieszyłam się z sukcesu kampanii PPL Polacy Głosują, której przewodziłam w maju bieżącego roku. Kampania wykazała wielką skuteczność (pięciokrotnie więcej Polaków przy urnach niż w poprzednich wyborach), a jej zasięg objął 50 000 osób.

Program

W chwili obecnej Polacy stanowią zintegrowaną część brytyjskiego społeczeństwa. Zaczynamy wpływać na kształt życia ekonomicznego i politycznego Wielkiej Brytanii. W związku z tym PPL, jako organizacja stwarza idealne warunki, aby świadomie kreować rzeczywistość i angażować się w projekty, które nas interesują. Ponadto ostatnie lata pokazują, że PPL bardzo skutecznie dociera do aktywnych i ambitnych Polaków, dzięki czemu jesteśmy największą tego typu organizacją w Londynie.

W oparciu o silne fundamenty które PPL zbudowało przez ostatnie lata, proponuję następujące inicjatywy:
Zainwestujmy w profesjonalne szkolenia - przeznaczmy czas na spotkania i konferencje, zbudujmy jakość rozpoznawalną wśród Polonii.
Współpracujmy z istniejącymi środowiskami polonijnymi, aby stworzyć platformę dla wydarzeń artystycznych, społecznych i politycznych.
Stwórzmy możliwość internetowego głosowania nad projektami, bądźmy dostępni i aktywni w mediach społecznościowych.
My, którzy tworzymy PPL jesteśmy ludźmi, którym zależy. Pozwólmy członkom mieć wpływ na działalność stowarzyszenia.

Nawiązujmy kontakty z brytyjskimi organizacjami, aby stać się rozpoznawalnymi i reprezentatywnymi na szczeblu lokalnym i państwowym.wróć