Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

II Edycja Kuźni Lidera


Opis projektu:

Celem cyklu szkoleń jest rozwinięcie umiejętności liderskich członków organizacji Polish Professionals in London (PPL) w kontekście realizacji nowych projektów społecznych dedykowanych Polonii i jej otoczeniu oraz budowania relacji z partnerami projektów.

Realizując projekty społeczne bardzo ważne jest pozyskanie wsparcia lub chociażby przychylności partnerów zewnętrznych, z którymi dużo łatwiej jest zrealizować projekt. Szkolenie pokaże uczestnikom jak identyfikować kluczowych partnerów projektu, jak dokonywać analizy interesariuszy projektu oraz jak zaangażować ich do projektu. Szkolenie będzie wzbogacone elementami negocjacji problemowych, czyli typu win-win.

Wartością dodaną szkoleń jest rozwój umiejętności przydatnych w codziennym życiu zawodowym profesjonalistów, którzy rozwijając swoją karierę i przyjmując postawy liderskie promują zarówno Polskę jak i Polonię w swoim otoczeniu.

Szkolenie będzie realizowane aktywnymi metodami uczenia przez doświadczenie. Uczestnicy będą realizowali zadania grupowe, odgrywali role i grali w gry biznesowe. Dzięki temu będą mogli wyciągać wnioski z zakresu liderstwa i pracy zespołowej, które wzbogacane będą wiedzą teoretyczną i dobrymi praktykami prowadzących. W szkoleniu zostaną wykorzystane licencjonowane gry, testy i elementy teoretyczne z zakresu liderstwa oraz elementy wizualnej facylitacji. Dzięki tym elementom szkolenie będzie atrakcyjne i angażujące, a przede wszystkim wspierające rozwój osobisty uczestników.


Korzyści dla uczestników warsztatów:


Korzyści dla polskiej społeczności w Londynie:
Dane kontaktowe:

Warunki uczestnictwa:Terminy Kuźni Lidera nie ulegną zmianie i są następujące:
o 22 listopada 2014, 9.00 – 18.00, POSK, Londyn
o 23 listopada 2014, 9.00 – 18.00, POSK, LondynWybór uczestników

Selekcji dokonają organizatorzy. Dezycja dotycząca przyznania miejsc będzie ostateczna i nie podlega odwołaniu.

wróć