Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Oferta PUNO dla Członków PPL


Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), z którym PPL współpracuje łonków naszej organizacji specjalną ofertę. Nasi członkowie mogą skorzystać z 10% zniżki w opłacie czesnego na wymienione poniżej studia podyplomowe.
1. Akademia Trenerów
2. Coaching
3. Interwencja kryzysowa
4. Mediacje i negocjacje

Każdy z kursów to jednoroczne bardzo intensywne studia podyplomowe realizowane w systemie weekendowym, kończące się egzaminami dyplomowymi. 180 godzin praktycznych zajęć wyposażą Studentów w umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji, oraz zarządzania kryzysem. Członkowie PPL upoważnieni są do 10% zniżki czesnego, jeśli złożą swoje aplikacje do dnia 31 sierpnia 2015, wraz z oświadczeniem, że są członkami PPL.
Zapisy i informacje na stronie Uniwersytetu:www.puno.edu.pl/oferta.htm

i%20nterwencja%20kryz%20PUNO.jpg

wróć