Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Członkowie PPL uczą się debatować pod okiem ekspertów


Członkowie PPL uczą się debatować pod okiem ekspertów


17 września w Ognisku Polskim odbyły się warszaty debat, podczas których członkowie Polish Professionals uczyli się sztuki debatowania od specjalistów z klubu Toastmasters International.

Warsztaty objęły naukę debat w stylu oksfordzkim, w których temat skupiony jest na jednozdaniowym haśle - tezie. Zadaniem jednej strony jest przekonanie zgromadzonych do słuszności tak sformułowanej tezy, druga strona ma ją podważyć i obalić. W tym celu mówcy obu stron zabierają głos na przemian. Styl i prezencja każdego mówcy są oceniane m.in. pod kątem ich sily oddziaływania, logiczności argumentowania oraz zgodności z zasadami debatowania.

Spotkanie zaingurował krótki wykład na temat historii oraz istoty debatowania w stylu oksfordzkim. Uczestnicy mieli także okazję, by zapoznać się z ogólnymi zasadami dyskusji, dotyczącymi między innymi dbałości o język, zachowania ram czasowych, odpowiedniej formy oraz kultury wypowiedzi.

Po wysłuchaniu ekspertów uczestnicy mieli możliwość obejrzenia czterech przykładowych debat, które zostały przygotowane i przeprowadzone przez członków klubu Polish Your Polish. Wybrane tematy podzieliły salę, czego dowiodły przeprowadzane po każdej debacie głosowania.

Po krótkiej przerwie odbyła sie debata, w której uczestniczyli wszyscy zebrani. Była to idealna okazja do doskonalenia zdolności krasomówczych przez te osoby, które wcześniej nie miały okazji przemawiać publicznie oraz debatować. W części podsumowującej spotkania uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i ocenić wystąpienia swoje i innych.

Warsztaty przeprowadzili Łukasz Szymer i Ania Jurek, specjaliści z klubu Polish Your Polish, działającego pod banderą prestiżowej organizacji Toastmasters International. Spotkanie było wstępem do projektu sesji debat, zaplanowanej na listopad bieżącego roku i organizowanej przy współpracy
z Polish Professionals in London.

Więcej informacji na temat przyszłych inicjatyw klubu Polish Your Polish można znaleźć pod adresem PolishYourPolish.org.uk.

wróć