Polish Professionals in London

About us

Kalendarium

Nie ma wpisów

Konferencja Organizacji Polonijnych


Blisko 70 osób z kilkudziesięciu polonijnych organizacji i grup nieformalnych o różnym profilu działania i zainteresowania spotkało się 18 marca na Konferencji Organizacji Polonijnych pt. “Let’s get it right and unite”. Konferencję zorganizowało Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii a główne działania organizacyjne wydarzenia spoczęły na dwóch członkiniach PPL Elżbiecie Kardynał oraz Małgorzacie Skibińskiej.
Celem spotkania było nawiązanie jak najszerszej współpracy wśród organizacji, grup społecznych i liderów lokalnych we wspólnym wzmacnianiu wizerunku Polonii.
Przedmiotem części warsztatowej było doskonalenie kompetencji w zakresie PR dla organizacji oraz podanie praktycznych wskazówek budowania relacji z mediami brytyjskimi i polonijnymi. Uczestnicy poznali też przydatność socialmediów w prowadzeniu organizacji trzeciego sektora.
Konferencja zorganizowana została dzięki funduszom uzyskanym przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii z National Lottery. Jeden z paneli programu poświęcony był zagadnieniu pozyskiwania funduszy ze źródeł brytyjskich na potrzeby trzeciego sektora.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Rzeczypospolitej w Londynie.
Zaproszenie kierowane było do organizacji i grup polonijnych działających na terenie całego kraju. W Konferencji uczestniczyli działacze m. in. z Oxford, Stratford-upon-Avon, Luton, Peterborough, Southampton, Liverpool, Edynburg, Birmingham, Bournemouth, Londynu.

wróć